Τι να κουβαλάς κάθε είδους καύσιμη ύλη στην ερημιά. Η δε GoSun Solar Stove χάρη σε ένα ειδικό υαλί σαν αυτό των συλλεκτών – borosilicate, μετατρέπει το 80% της ηλιακής ακτινοβολίας σε θερμότητα στους 550°F, θερμοκρασία ψησίματος, σε 20 λεπτά.

solar-oven-gosun

Materials_Callout-4-01