Ωωωω, πάμε στο μέλλον τώρα.

Mercedes-Benz Future Truck 2025

Να οδηγείς, πολλές ώρες, με dual κάμερες αισθητήρες και τεχνολογία τυφλού σημείου – blind-spot technology; Αυτά και άλλα πολλά tech καλούδια από τη Mercedes-Benz και το Future Truck 2025 που στο βίντεο βλέπετε στη νέα του μορφή.

Mercedes-Benz Future Truck 2025

Τα TIR του μέλλοντος.

Mercedes-Benz Future Truck 2025

Mercedes-Benz Future Truck 2025 2