Από τα βασικά στοιχεία του Android, η δυνατότητα χρήσης της Email app ή της Gmail app.

0202

Στη δε 2η περίπτωση δεν μπορείς να έχεις μέσα και όσα έρχονται σε άλλους providers. Σύμφωνα με το Android Police, στη νέα Gmail app αυτό αλλάζει και μπορείς να προσθέσεις Yahoo αλλά και Outlook email accounts και άρα να μπορείς να ελέγχεις πολλά account μέσα στη Gmail app. Δεν είναι σαφές αν υποστηρίζει και Exchange ActiveSync αλλά περιμένουμε πως εκτός όλων των παραπάνω θα έχουμε και κάτι άλλο: το Material Design λίφτινγκ.

Λίγη αναμονή. Για δείτε…