Πρώτη ματιά στο επόμενο Vaio…

Vaio 2015

Και περιμένουμε την ‘επαναφορά’ από τους executives της Sony και σε Ευρώπη. Για να δούμε.

525

606