Τα παραδοσιακά σκοπευτικό είναι και μεγάλα και χρονοβόρο για να στηθεί. Ιδού το νέο RAZAR. Το σύστημα που ανέπτυξαν τα αμερικανικά Sandia National Labs που επανεστιάζει με το πάτημα ενός κουμπιού.

razar

Το RAZAR (Rapid Adaptive Zoom for Assault Rifles) λειτουργεί σαν το ανθρώπινο μάτι: επανεστιάζει άμεσα.

“The impetus behind the idea of push-button zoom is you can acquire what you’re interested in at low magnification and, without getting lost, zoom in for more clarity,” λέει ο Sandia National Laboratories optical engineer κος Brett Bagwell. Τι έχουμε;

The U.S. Military requested a compact zoom riflescope, capable of rapidly toggling between magnification at the push of a button without changing the grip on the weapon or losing sight picture. The Rapid Adaptive Zoom for Assault Rifles (RAZAR) filled this request. RAZAR can zoom in milliseconds and perform 10,000 actuations on two AA batteries. The weight, power, and speed requirements for mechanical zoom make them prohibitive. RAZAR allows target engagement at diverse ranges and provides several distinct advantages including speed and high resolution at varying distances.

Η έξυπνη ιδέα των Sandia ελπίζει πως η τεχνολογία δεν θα χρησιμοποιηθεί μόνο σε στρατιωτικές χρήσεις αλλά και σε consumer-grade adaptive optic κυάλια.