Τόσα θα ‘παράγει’ ο Large Hadron Collider…

Collider

Και ναι, υπάρχουν εγκαταστάσεις για τη συλλογή όλων των data. Μέχρι σήμερα, ο LHC έχει αρχειοθετήσει 100PB και η ρυθμός ανεβαίνει σε 27PB το χρόνο. Μέχρι το 2023 δε ο υπεύθυνος υποδομών του Cern, κος Tim Bell αναμένεται να ρίχνει 400PΒ- που σημαίνει 400,000,000 GB το χρόνο.

Για να λύσουν το πρόβλημα, οι τεχνικοί χρησιμοποιούν την τεχνική Openstack—shifting σε servers στη Βουδαπέστη ενώ αναβαθμίζουν το Cern data centre: “There are now four OpenStack clouds at Cern, the largest comprising 7,000 cores on approximately 3,000 servers, but this is expected to pass 150,000 cores in total by the first quarter of 2015,” είπε ο κος Bell. Και το νούμερο θα ανέβει το 2023.