12

Το αγαπημένο πολλών Winamp και πέθανε, και εμφανίστηκε. Το iconic software ζει όμως! Και μια working version θα βρει στην αθανασία σε HMTL5!

Μια δουλειά του κου Jordan Eldredge σε HTML5 και Javascript και ο Winamp 2.9 είναι ξανά εδώ. Μόνο για την ώρα για MP3 hosted online to play αλλά γίνεται δουλειά.