5

…’καταπίνει’ το Buffalo της Νέας Υόρκης. Είναι αλήθεια, όχι ταινία.

3

1

2

WNY – Blizzard Surfing from Kevin Cullen on Vimeo.