Πολλές παραλλαγές έχουμε δει σε οθόνες…

FlexScan EV2730Q

Και το παρακάτω προσθέτει μια: αναλογία πλευρών 1:1. Το ετοίμασε η EIZO, είναι τι FlexScan EV2730Q 26.5-inch LCD και με ανάλυση 1920 x 1920 pixels έχει 78% περισσότερα pixels από μια οθόνη στα 1920 x 1080 pixels, Για CAD και photo editing ίσως; Πάντως έχει δυνατότητα iRGB, Movie, Paper, αλλά και δύο modes όπως και την τεχνολογία EcoView Sense 2 που πάει το πακέτο σε power save mode μόλις σηκώνεσαι!