0101

Σε ένα βίντεο. Οι προσπάθειες και η τεχνολογία. Για τα μεγάλα άλματα του Ανθρώπου. Και όμως υπάρχει ακόμη χώρος για όραμα…