00

Και ναι, ο iconic T-800 ενδοσκελετός δίνει το παρόν.