Δεν ξέρουν τι να κάνουν ακόμη οι Αμερικανοί με τα σκάφη αυτά και δοκιμάζουν…

Army 25th Combat Aviation Brigade earns deck landing qualifications abaord Littoral Combat Ship USS Fort Worth (LCS-3)