00

Ένα ακόμη πάνελ που μας δείχνει τις δυνατότητες ανάπτυξης μιας gaming μηχανής όπως το PS4. To The Last of Us Multiplayer λοιπόν σε πρώτο πλάνο με τη δουλειά στη stealth λειτουργία του third-person shooter να είναι ιδιαίτερα εμφανής. Οι Erin Daly (Lead Multiplayer Designer), Quentin Cobb (Game Designer), Elisabetta Silli (Game Designer), Robert Ryan (Game Designer) και Anthony Newman (Game Designer).

Δημιουργικοί τύποι.