020

Κινητήρας μπροστά, ισχύς πίσω και 580 τόνοι (1.3 εκατομμύρια lbs) ενός mining truck στο “μεγαλύτερο” drift..!