Τόσα χρόνια πια είναι σε υπηρεσία αλλά ακόμη το MV-22 μοιάζει με ένα σκάφος από το Μέλλον…

Marines secure departure of Tripoli Embassy personnel

Γίνεται καμιά δεκαριά για τον ΕΣ;!