Για αυτές θα πρέπει να πούμε ευχαριστώ στο περιοδικό Fortune Magazine…

Michelle Obama And Disney CEO Robert Iger Hold News Conference On Disney's Nutritional Guidelines

Σε αυτό έχουμε ένα ενδιαφέρον close-up του αναβαθμισμένου Millennium Falcon από το Star Wars: The Force Awakens. Μέρος της cover story του νέου Disney CEO, κου Bob Iger, και με τη βοήθεια της Industrial Light & Magic και του visual effects art director του The Force Awaken κου Yannick Dusseault άφθονες εικόνες. Το custom wireframe form rendering, ένα layered “textured render” και το τελικό endering του the Millennium Falcon…