0505

Κι όμως, δεν έχουμε ακόμη δει τίποτε για τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου…