Δεν υπάρχει.

Japan Bicycle Parking Technology

Στην Ιαπωνία το ποδήλατο το παρκάρεις σε ένα διαστημόπλοιο. Τι άλλο…