Αυτό είναι το δημιούργημα της εταιρίας This Is Ground.

mod_zoom13_1

Οι άνθρωποι είχαν στήσει στο παρελθόν το Mod Tablet αλλά και το Mod Laptop και τώρα έχουν το νέο τους πουλέν. Με δέρμα toffee primo και χώρο μέχρι και για 15″ MacBook Pro, 13″ MacBook Air αλλά και 11″ MacBook Air. Θα ‘γεράσει’, αλλά θα το κάνει ωραία…

mod-laptop_1024x1024

this-is-groun