Κυκλοφορία στις 24 Απριλίου. Τιμές από $349 μέχρι και $10,000 USD. Ανάλογα με τα υλικά.

apple-watch

Αλουμίνιο.

Ατσάλι.

Χρυσός.