Ποιος είναι ο κος Olivier_C; Είναι ο τύπος που postαρε πριν από λίγο καιρό ένα clip στο οποίο έδειχνε ένα Millennium Falcon drone ιδιοκατασκευή. Τώρα έφτιαξε ένα TIE Interceptor για να κάνουν παρέα…

RC Tie Interceptor - Dark wings

Ο δημιουργός το βάσισε σε ένα quadcopter και χρειάστηκε να τα ‘βάλει’ με 14 διαλυμένες προπέλες.

Τώρα περιμένουμε ένα X-Wing…