Άτοιμοι Japanistas…

142H_E-mountLens-FF_All_image_201502

Σχεδόν εικαστική η εικόνα. Απολαυστικό. Μηχανολογικός ‘οργασμός’…