Πάμε σαν άλλοτε!

helldivers

Το game μας το περιγράφουν σαν ένα “hardcore, cooperative, twin stick shooter from the creators of Magicka. As part of the elite unit called the HELLDIVERS, players must work together to protect SUPER EARTH and defeat the enemies of mankind in an intense intergalactic war.”

Καμιά φορά το απλό είναι το εξαιρετικό!