Μερικές pre-E3 πληροφορίες…

meta-data-images_ps4

Τα Sony news λοιπόν της ημέρας μας δίνουν μια καταχώρηση στο FCC για δύο νέες εκδόσεις του PS4, με τη μια με 1TB.

ps4-1tb-fccrl

Για περισσότερα στις 15 Ιουνίου 9PM και το Sony E3 2015 event.

Pas mal…