Χωρίς μεγάλες αλλαγές, οι Sonανθρωποι μιλάνε για έκδοση που έχει στόχο να “improve overall stability”…

PS3-Logo