Την ποιότητα που μπορείς να ανεβάσεις και να αποθηκεύσεις αναβάθμισε το Instagram: τώρα και μέχρι μέγεθος 1080 x 1080.

instagram-logo

Από την άλλη, ακόμη και με την αλλαγή, θα μπορεί βλέπει κανείς τη default ανάλυση. Και, που είναι οι hi res εκδόσεις;

Μόνο με πρόσβαση στο HTML της σελίδας (δεξί-click, επιλογή ‘View Page Source’ από το drop-down menu) και αναζητάς το URLs που τελειώνει σε “.jpg.”