Ας χαλαρώσουμε και λίγο…

zeiss batis

Η πιο σημαντική φωτογραφική των τελευταίων ετών έχει έρθει. Η A7rII σε Sony DEUK, FR, IT, ES, NL, BE, CH, AT, SE, FI, NO, PT. Wex UK.

Sony-FE