Δεν φτάνει που η NASA μας χάρισε την πρώτη εικόνα του Πλούτωνα…

1

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11