1122

Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κάτι επανασταστικό στα φωτιστικά των αυτοκινήτων. Και να γίνει προσιτή σε όλους. Όχι μόνο σε ακριβές option. Για να δούμε τι έχουν να δείξουν…

Τα προσαρμοζόμενα φωτιστικά συνδυάζονται με μια κάμερα υπερύθρων για να φωτίζουν αντικείμενα και ανθρώπους σε κάθε σημείο υποφωτισμένο στον δρόμο.

Κατά τη Ford τα επιπλέον 2-3 δευτερόλεπτα που δίνει το σύστημα επιτρέπουν αν αντιδράσεις πολύ καλύτερα.