Και παραμένει μια επανάσταση που κανείς δεν θέλει να ξεχάσει.

amiga-A1000

Πίσω στις 23 Ιουλίου 1985. Με επεξεργαστή 16/32-bit Motorola 68000 CPU (χρονισμένο στα 7.09MHz), 256-512KB RAM επεκτάσιμη στα 8.5MB και γραφικά OCS με δυνατότητα 640 x 512 pixels.

Παρακαλώ, συνεχίστε στο post για να σας παρουσιάσουμε την Amiga 1000 της εταιρίας Commodore Business Machines…

Αν είχες μια Amiga και δεν έπαιζες αυτό, ήταν έγκλημα.

Δείτε και μερικά από τα πρωτότυπα που ποτέ δεν είχαμε δει ξανά…