Τα Windows 10 έχουν ένα χαρακτηριστικό.

win 10 god mode

Μετακινούν τα περισσότερα features σε μια νέα οθόνη Settings κάτι που σημαίνειπως το desktop Control Panel δεν θα το έχουμε σταδιακά.

Η δε Microsoft αναμένεται να το καταργήσει συνολικά σε μελλοντικό update. Από την άλλη το GodMode μπορεί να δώσει πρόσβαση σε όλα τα settings και υπάρχει μέσα στα Windows 10 χωρίς να χρειάζεται να μπαίνεις σε Settings ή σε άλλο UI όπως αυτό το νέων Windows 8.

Πως λοιπόν θα μπεις στο GodMode για να εστιάσεις στο κλασικό Control Panel-like interface;

Αρκεί να κάνετε μερικές αλλαγές μέσα από ένα administrator account και μετά έχετε πρόσβαση στα configuration settings του GodMode. Αλλιώς σβήνετε το εικονίδιο του GodMode icon από το desktop.