…για τον πιθανό τραυματισμό.

Color-changing material could signal traumatic brain injuries

Ερευνητές από το αμερικάνικό Πανεπιστήμιο της Pennsylvania κατάφεραν να ετοιμάσουν κράνη που δείχνουν πως και που έχει επέλθει τραυματισμός. Ειδικό πολυμερές υλικό που ανέπτυξαν στην ουσία δείχνει πως και που μπορεί να έχει κανείς τραυματιστεί και έτσι καταλαβαίνει το ιατρικό προσωπικό γρήγορα το τι μπορεί να έχει συμβεί.

colorchangin

Μια επανάσταση που μπορεί να σώσει ζωές.