1

Κι όμως, μπορεί να είχαν τελειώσει πολύ διαφορετικά…