α7S II - S

Μια και θα χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο για βίντεο, η νέα α7S II έχει μια λειτουργία που θα βρει πολύ χρήσιμη ο κινηματογραφιστής. Για δείτε.