Αυτό είναι το DMR-UBZ1.

Ultra HD Blu-ray

Και είναι ένα ιστορικό μοντέλο. Ένα ‘πρώτο‘. Το πρώτο Ultra HD Blu-ray μηχανάκι.

DMR-UBZ1

Συμβατό με ΗDR, την εικόνα HEVC(H.265) με τα 100Mbps που έχει το νέο πρότυπο αλλά και με το (MPEG-4 AVC/H.264 των 40Mbps) είναι ένα UHD BD που μένει στην ιστορία.

Είναι ένα μόνο Japan μηχανάκι, με ενσωματωμένο σκληρό δίσκο 3ΤΒ