Νέος σκληρός τύπος στη σειρά των αγαπημένων G.

bg_02

Δείχνει και είναι. Σκληρό και με πολλά hi tech στοιχεία. Υβριδικό GPS, αλλά και καλιμπράρισμα με ραδιοκύμματα – Terrestrial radio wave reception (MULTI BAND 6). Αντοχή Triple G, δομή shock-resistant, centrifugal gravity-resistant, vibration-resistant.

bg_06

Για δες το.

sec04_img01


sec04_img02