Άφθονες εικόνες από την ταινία που κάνει εκατομμύρια Marveloids να κρατούν την αναπνοή τους μέχρι τις 6 Μάη.

captain-america-civil-war-image-6

Δικές σας.

captain-america-civil-war-image-1

captain-america-civil-war-image-2

captain-america-civil-war-image-3

captain-america-civil-war-image-4

captain-america-civil-war-image-5

captain-america-civil-war-image-7

captain-america-civil-war-image-8

captain-america-civil-war-image-10

captain-america-civil-war-image-11

captain-america-civil-war-image-13

captain-america-civil-war-image-14

captain-america-civil-war-image-15

captain-america-civil-war-image-16

captain-america-civil-war-image-17

captain-america-civil-war-image-18

captain-america-civil-war-image-19

captain-america-civil-war-image-21

captain-america-civil-war-image-22

captain-america-civil-war-image-23

captain-america-civil-war-image-24

captain-america-civil-war-image-25

captain-america-civil-war-image-26

captain-america-civil-war-image-27

captain-america-civil-war-image-28

captain-america-civil-war-image-29

captain-america-civil-war-image-30

captain-america-civil-war-image-31

captain-america-civil-war-image-32

captain-america-civil-war-image-33

captain-america-civil-war-image-34

captain-america-civil-war-image-35

captain-america-civil-war-image-36

captain-america-civil-war-image-37

captain-america-civil-war-image-38

captain-america-civil-war-image-39

captain-america-civil-war-image-40

captain-america-civil-war-image-41

captain-america-civil-war-image-42

captain-america-civil-war-image-43

captain-america-civil-war-image-44

captain-america-civil-war-image-53

captain-america-civil-war-image-54

captain-america-civil-war-image-55

captain-america-civil-war-image-56

captain-america-civil-war-image-57

captain-america-civil-war-image-59

captain-america-civil-war-image-60

captain-america-civil-war-image-61

captain-america-civil-war-image-62

captain-america-civil-war-image-63

captain-america-civil-war-image-64

captain-america-civil-war-image-66

captain-america-civil-war-image-67

Πανικός.