2000795664

Μια απίστευτη επανάσταση που εδώ και σιωπηλά αλλά τη φωτογραφία εδώ και μερικά χρόνια. Και ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο.