Μόλις 7 λεπτά ευτυχίας. Καμιά φορά αρκούν. Ίσως από τους καλύτερους τρόπους να ξοδέψετε 7 λεπτά και 10”.

Ferrari 250 GTO Hillclimb Bliss

Δώρο. Για όλους μας. Από οραματιστές. Ανεκτίμητη.

“The Ferrari 250 GTO Speaks for Itself”. Ναι, και δεν χρειάζεται να πει πολλά.