Θέλεις να μετρήσεις έναν χώρο;

roomscan1

ΤοRoomScan είναι μια app ευλογία! Αρχικά για iOS, χρησιμοποιεί τους αισθητήρες του iPhone και αναγνωρίζει την αλληλουχία των κάθετων επιφανειών μετρώντας τις αποστάσεις ανάμεσα σε σημεία. Το αποτέλεσμα; το RoomScan ετοιμάζει άριστα, λεπτομερή τοπογραφικά. Δείτε.

Η εταιρίας ισχυρίζεται πως η ακρίβεια είναι στα 10 εκατοστά ενώ μπορείς και να το συνδυάσει με laser για ένα ‘τέλειο’ σχέδιο. Μετά γίνεται export σε PDF ή DXF για τα AutoCAD και SketchUp.