Εκατομμύρια εργατοώρες τεχνολογικής εκτόξευσης σε ένα βίντεο…

F35C_Night_Test_Wide

Full Throtle!