Δημιούργημα της εταιρίας Local Motors, είναι το πρώτο 3D printed αυτοκίνητο. Η εταιρία δε έχει αποκαλύψει τα σχέδια της για το νέο LM3D που δεν ‘τυπώνεται’ μόνο. Είναι και ανακυκλώσιμο 3D printed όχημα.

LM3D

Το μοντέλο ετοιμάζεται σε συνεργασία των εταιριών IBM Watson, Sieman’s Solid Edge, IDEO και SABIC και αποτελεί μια συναρπαστική εξέλιξη: τα εξαρτήματα του είναι κατά 75% 3D τυπωμένα από ένα υλικό ABS plastic carbon fiber. Το αυτοκίνητο είναι και έξυπνο με τα συστήματα IoT στο νου. Το LM3D είναι smart και σε hardware και σε software.

Πως;

Το όχημα θα ετοιμάζεται από ειδικά ‘Microfactories’ για μείωση κόστους. Η δε Local Motors ξεκινά μια καμπάνια crowdfunding το 2016 και συνεχίζει ώστε να φτάσει το 90% ενός 3D printed οχήματος.