…και μειώνει την κατανάλωση.

1-GS-21417-e

Ένας από τους βασικούς λόγους της κατανάλωσης στο αυτοκίνητο είναι ο γνωστός: ‘βαρύ’ πόδι στο γκάζι. Οι κύριοι της Bosch λοιπόν έχουνβρει μια άλλη λύση.

Και μόνο με το όνομα Haptic Feedback Pedal καταλαβαίνουμε τι κάνει: στέλνει στο πόδι του οδηγού μια ελάχιστη δόνηση όταν ‘καταλάβει’ πως είσαι πολύ βίαιος/α και κατά την εταιρία, μπορεί να μειώσει την κατανάλωση έως και 7% όπως και τους ρύπους CO2.

1-GS-21418-e

Σε άλλες χρήσεις μπορεί να ‘ειδοποιεί’ τον οδηγό αν μπαίνει πολύ γρήγορα σε στροφή αλλά και να είναι συνδεδεμένο με το Internet οπότε να ειδοποιεί αν πλησιάζει μποτιλιάρισμα κ.ο.κ.