Μια νέα επαναστατική τεχνολογία για αισθητήρες από την Oppo: η σταθεροποίηση smartphone featuring SmartSensor. Επανάσταση γιατί;

Oppo-smartsensor-trad-ois

Τα πλεονεκτήματα μιας lens-based σταθεροποίησης – OIS είναι πολλά:

Επανάσταση;

  • Not only camera yaw and pitch, but also roll is compensated
  • Very fast sensor movements, under 15ms time required for image stabilization, said to be 3 times faster than lens-based OIS
  • Power consumption as low as 10mW, said to be 50 times lower than lens-based OIS
  • High accuracy of of compensation of 0.3um, while lens-based systems are said to be 10 times less accurate

So why is the SmartSensor just now arriving? Let’s have a look at just how difficult it was to bring about this technology.

To achieve three-axis sensor-based stabilization, the image sensor needs to be suspended in a very small space to allow for rotation around a central axis.

Another challenge brought by suspension is signal transmission. The SmartSensor presents the challenge of having to connect over 200 signal wires from the floating sensor to the main board.

This was the key puzzle that OPPO and MEMS Drive solved through years of research.

SmartSensor Image Stabilization