“Δεν είναι το πορτ μπαγάζ!”

lamborghini

Οι γιαγούλες – ή μανούλες, σας, και μια Lamborghini με 650hp. Ohh my! θα σας φτιάξει τη μέρα.

PS: Βγάλανε και ‘φίλο’!