Η ώρα να δούμε πόσο είναι πιθανό να ‘χτυπηθεί’ η κυριαρχία των Firefox και Chrome ήρθε.

0

Ο Edge είναι μια τεράστια και φιλόδοξη αλλαγή για την Microsoft. Και τώρα με τι λειτουργία που ονομάζει Extensions υπόσχεται πως έχει ένα ανώτερο ‘όπλο’. Να δούμε τι είναι;