Μια έρευνα που κράτησε 29 ολόκληρα έτη έχει να μας πει αρκετά. Και κυρίως έχει μια απάντηση:

Normal_backtoback

Είναι εξαιρετικά απίθανο η χρήση κινητών να προκαλεί καρκίνο. Αυτό δείχνει μια long term έρευνα που εξέτασε το αν η χρήση κινητών τηλεφώνων μπορεί να προκαλέσει καρκίνο στον εγκέφαλο και κράτησε από το 1982 μέχρι και το 2013.

Τι λέει;

Η έρευνα που δημοσιεύτηκε από το Conversation site. Η έρευνα έδειξε πολύ μικρή αύξηση στα ποσοστά στους άνδρες και καμία στις γυναίκες ενώ τα αποτελέσματα φανέρωσαν την ελαφρά αύξηση στους άνδρες στο +70s, πρόβλημα που άρχισε όμως πριν το 1982.

Pro 6 3

Τα νούμερα δε, αν υπήρχε ‘ενοχή’ των κινητών, θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερα για έναν επιπλέον λόγο. Οι τεχνολογίες διάγνωσης Computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI) και λοιπές, άρχισαν να χρησιμοποιούνται στην Αυστραλία αργά στα 1970s και μπορούσαν να δουν όγκους στους ασθενείς.

cell

Τα δεδομένα έρχονται σε συνδυασμό με άλλες μελέτες, άλλων χωρών αλλά η Αυστραλία είναι μια πιο σημαντική περίπτωση αφού μόνο εκεί κάθε διάγωση καρκίνου πρέπει να καταγράφεται δια νόμου και άρα μιλάμε για συνεπή δεδομένα.

Σίγουρα σημαντική είδηση όσο φυσικά φτάνει σήμερα η επιστήμη της ανάλυσης. Όλα καλά.