19

Τα περισσότερα πολυτελή yachts είναι υπεύθυνα και για το… φαινόμενο του θερμοκηπίου σε μεγάλο μέρος αφού οι ιδιοκτήτες τους είναι ζαμπλουτοί και η κατανάλωση τους αφορά όσο η αγορά μιας πινέζας έναν κοινό θνητό. Για τους ecoσυνειδητοποιημένους όμως υπάρχει το Solaris Global Cruiser Yacht. Τι το κάνει ξεχωριστό;

solaris_main1-1

Ηλιακά πάνελ και γεννήτριες με καύσιμο το αλκοόλ παρακαλώ. Αν δε μείνει για μεγάλη περίοδο αδρανές, κάτι που συμβαίνει με τα yachts, τα panels το κάνουν να κινείται μόνο με ηλιακή ενέργεια. Είναι ιδιόμορφα ελκυστικό.

solaris_web_2