Ναι, είναι γεγονός. Και σε εικόνα που δεν είδες ξανά.

Εδώ δείτε το!