Οι θρύλοι του, το Studio Ghibli και ο Hayao Miyazaki είναι εδώ. Ο ίδιος ο μεγάλος δημιουργός, το 2013 ανακοίνωσε την απόσυρση του και φαίνεται πως το δημιούργημα του Makoto Shinkai αυτό είναι απάντηση. Με έδοσα ¥10 δις. JPY (κάπου $99 εκατομμύρια) σε 28 ημέρες, είναι ένα ποίημα. Δείτε.